Zapraszamy na konferencję i warsztaty terenowe pt. „Współczesne wyzwania z zakresu ochrony i rewaloryzacji zieleni zabytkowej i przyrodniczo cennej” Jest to cykliczna impreza towarzysząca MIstrzostwom Polski We Wspinaczce Drzewnej, organizowana przez Federację Arborystów Polskich.

Tym razem zapraszamy do Zamku Książ w dniu 12 maja 2023 r. (piątek) w godzinach 8.30 – 17.30

Na konferencji poruszone zostaną wybrane aspekty prawne normujące ochronę zieleni zabytkowej, współczesne wyzwania dla rewaloryzacji parków historycznych, a także problemy związane z pielęgnacją, kontrolą drzew i minimalizacją ryzyka jako podstawy skutecznego zarządzania parkami zabytkowymi.

Ważnym elementem programu będzie panel dyskusyjny na temat problemów i wyzwań związanych z ochroną i konserwacją zieleni zabytkowej, a także spacer dendrologiczny po ogrodach, parku i okolicach zamku Książ z warsztatami na temat oceny prac arborystycznych i wskazań do zabiegów pielęgnacyjnych drzew.

Formularz zgłoszeniowy w linku poniżej:

https://forms.gle/vyaK6BvqSq4RZkNd7

Ramowy program:

  • 8.30-8.45 Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników
  • 8.45 – 10.15 Jarema Rabiński – Wybrane problemy prawne w zakresie ochrony zieleni w obiektach zabytkowych
  • 10.15 – 11.30 Anna Majdecka-Strzeżek – Współczesne wyzwania i problemy rewaloryzacji parków historycznych
  • 11.30-11.50 przerwa kawowa
  • 11.50 – 13.15 Edyta Rosłon-Szeryńska, Marcin Kolasiński – Monitorowanie stanu drzew i działania niwelujące konflikty na poziomie człowiek- drzewo jako podstawa skutecznego zarządzania parkami zabytkowymi.
  • 13.15 – 14.00 panel dyskusyjny, prelegenci online, administratorzy wybranych obiektów zabytkowych w Polsce: Anna Tarnawska – Muzeum w Żelazowej Woli – Instytut Fryderyka Chopina, Agnieszka Żukowska – Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie
  • 14.00 – 15.00 Paweł Gromek – Wybrane problemy związane z pielęgnacją dendroflory w parkach zabytkowych i na obszarach chronionych
  • 15.00 – 15.30 przerwa, poczęstunek
  • 15.30 – 17.30 Spacer dendrologiczny po okolicy z dyskusją i warsztatami na temat przeprowadzonych prac arborystycznych (koordynacja – Paweł Gromek)

Koszt uczestnictwa: opcjonalnie 130 zł – opłata za certyfikat uczestnictwa

Zachęcamy do udziału w konferencji i pozostaniu w Książu na Zawodach.