Ogłaszamy początek rekrutacji na praktyczną część kursu European Tree Worker, przygotowanego przez Federację Arborystów Polskich we współpracy z Akademią Arborystyki.

Link do formularza rejestracyjnego znajdziecie pod adresem: https://forms.gle/yC9VBBJtdVHg6PvJ8

Zgłoszenia na część teoretyczną kursu prowadzoną przez Akademię Arborystyki możecie znaleźć pod adresem: https://www.akademia-arborystyki.pl/

Kurs organizowany jest przez krajowe Centra Certyfikacyjne akredytowane przez European Arboricultural Council i pozwala na późniejsze uzyskanie najbardziej rozpoznawalnego i akceptowanego w Unii Europejskiej Certyfikatu „European Tree Worker” (ETW), będącego coraz częściej niezbędnym wymogiem formalnym przy weryfikacji firm i pracowników wykonujących zabiegi przy drzewach rosnących na terenach zurbanizowanych.

Na co mogą liczyć kursanci i osoby przystępujące do egzaminu?

Do Waszej dyspozycji oddajemy Instruktorów i Egzaminatorów z wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w branży w kraju i zagranicą, legitymujący się certyfikatami ETW i ETT, co gwarantuje najwyższy poziom i jakość przekazywanej wiedzy Unikatowe lokalizacje kursów i egzaminu – Stare Miasto w Krakowie i Arboretum w Kórniku Zajęcia z ratownictwa drzewnego zawarte w programie szkolenia Możliwość zdobycia unikalnych w skali kraju uprawnień ETW dla osób obsługujących podnośniki koszowe. Do zobaczenia na salach wykładowych i w terenie!   W ramach rejestracji na kurs praktyczny prosimy o wypełnienie formularza/ankiety, będącej deklaracją przystąpienia do kursu z zajęć praktycznych przygotowujących do egzaminu ETW. Kurs odbędzie się w dwóch modułach:

  1. Online 15-16 marca 2024
  2. Terenowy, odbywający się w Arboretum w Kórniku 3 dni z okresu 8-13.04, w zależności od prognoz pogody.

Egzamin planujemy przeprowadzić w drugim lub trzecim tygodniu lipca w Kórniku.

W przypadku rejestracji na kurs wymagamy:

-Posiadania własnego sprzętu wspinaczkowego (uprząż, lina, lonża, karabinki, kask ochronny, okulary ochronne, odpowiednie do wspinaczki obuwie i odzienie. Sprzęt podlegający certyfikacji powinien ją posiadać oraz nie być zużyty/przeterminowany

-Oświadczania o posiadaniu ponad rocznego doświadczenia w pracy na drzewach/ na podnośniku (w przypadku kursu na podnośnikach)

-Przedstawienia orzeczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m

-Zobowiązania do przedstawienia przed egzaminem ETW zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

-Zobowiązania do przedstawienia przed egzaminem ETW zaświadczenie o ukończeniu kursu pilarza drwala lub operatora pilarki

-Opłacenia zadatku w kwocie 1500 zł płatnego do 05-03-2024 r. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie, zadatek nie jest zwracany