Zapraszamy na szkolenie i warsztaty terenowe pt.: „Ograniczenia i warunki wykorzystania technik inwentaryzacji i diagnozy drzew” organizowane przez Federację Arborystów Polskich w dniu 5 czerwca 2024 r. (środa) w godzinach 8.00 – 15.40 w Skrwilnie przy okazji Mistrzostw Polski we Wspinaczce Drzewnej.
Od przyjętej metodyki zależy poprawność wyników inwentaryzacji i oceny drzew, a tym samym decyzja o ich losie.
Celem spotkania jest pokazanie ograniczeń stosowania metod i technik w pomiarach i badaniu drzew. Ważnym elementem programu będą warsztaty terenowe przedstawiające możliwe rozbieżności w dokonywaniu pomiarów dendrometrycznych i opisie cech diagnostycznych oraz ich wpływ na wyniki oceny, a następnie wskazania do postępowania z drzewem. W ramach części wykładowej poruszone zostaną wybrane aspekty prawne normujące zasady inwentaryzacji i oględzin drzew, historia i podstawy klasyfikacji pojęć obejmujących podstawowe cechy diagnostyczne drzew oraz ich stosowanie w zależności od celu oględzin.
Koordynatorem warsztatów jest dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska (edytasze@wp.pl; tel. 506 477 750).
Komitet organizacyjny: Katarzyna Rokita Wiceprezes Federacji Arborystów Polskich – k.rokita@fap-arbor.pl oraz Agnieszka Helios – agnieszka.helios@fap-arbor.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Można otrzymać cyfrowy certyfikat uczestnictwa. Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia zbieramy do 31.05.2024 Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie zamieszczono poniżej: https://forms.gle/XpA6iGUx5GsfLcpXA
Ramowy program:
8.00-8.15 – rejestracja uczestników
8.15 – 9.00 – informacje wstępne, instrukcja do zajęć terenowych – Edyta Rosłon-Szeryńska
9.00 -11.00 – zajęcia terenowe, inwentaryzacja i zbiór danych o wybranych drzewach pod okiem instruktorów: Michał Adamus, Wojciech Gieburowski, Marcin Kolasiński, Michał Wiśniewski, Piotr Żółkiewski
11.00-11.30 – przerwa kawowa
11.00 -13.00 – Jarema Rabiński – wybrane aspekty prawne normujące zasady inwentaryzacji i oględzin drzew
13.00- 14.30 – Edyta Rosłon-Szeryńska, Wojciech Gieburowski – historia metod i technik oceny drzew i klasyfikacji pojęć obejmujących podstawowe cechy diagnostyczne drzew oraz podstawy ich stosowania
14.30-15.40 – Porównanie wyników inwentaryzacji drzew oraz ocena wpływu rozbieżności danych na decyzję o postępowaniu z drzewem / panel dyskusyjny – moderator Michał Adamus, Ewa Zaraś, Edyta Rosłon-Szeryńska, Wojciech Gieburowski