Uprzejmie informujemy, że dnia 11-03-2023r w Grodzisku Mazowieckim odbędzie się Walne
Zebranie Członków Federacji Arborystów Polskich, na które serdecznie zapraszamy
wszystkich członków oraz kandydatów na członków.

Spotkanie odbędzie się w Mediatece:
ul. 3 Maja 57, Grodzisk Mazowiecki
https://www.google.pl/maps/search/52.108835,+20.628138

I termin obrad: godzina 10:00
II termin obrad: godzina 10:15

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności – Prezes lub Wice Prezes.
2. Wybór Prezydium Zebrania (w składzie Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz).
3. Wybór komisji skrutacyjnej – Przewodniczący Zebrania.
4. Przedstawienie ewentualnych zmian oraz zatwierdzenie porządku zebrania –
Przewodniczący Zebrania.
5. Przyjęcie nowych członków Federacji Arborystów Polskich.
6. Omówienie zbliżających się Mistrzostw Polski we Wspinaczce Drzewnej.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
7. Przyjęcie protokołu z Zebrania.
8. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Całość zebrania przewidywana jest na około 5 godzin.