Zapraszamy serdecznie na webinar pt. „Wiem jak funkcjonuje drzewo”, realizowany wspólnie przez Szkołę Główną Gospodarstwa WIejskiego i Federację Arborystów Polskich w ramach projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki MEiN, „O CZYM SZUMIĄ DRZEWA”
Webinar odbędzie się w najbliższy piątek, 17-03-2023; godz: 17.00-19.00!
Koordynatorem jest dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, SGGW, FAP
edyta_roslon_szerynska@sggw.edu.pl
Prelegentka: dr inż. Tatiana Swoczyna, architekt krajobrazu, dendrolog, pracownik Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii, Instytut Nauk Ogrodniczych i Wydział Ogrodniczy, SGGW w Warszawie. Od 1993 roku prowadzi zajęcia z przedmiotów Dendrologia, Drzewoznawstwo, Roślinność drzewiasta w środowisku miejskim i innych na studiach dziennych i zaocznych kierunków Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu, Biologia, Ogrodnictwo Miejskie i Arborystyka.
W programie webinaru poruszone będą ważne zagadnienia stanowiące podstawę do postępowania z drzewami:
1. charakterystyka wzrostu i funkcjonowania drzew jako specyficznej formy roślin,
2. gospodarka wodna i czynniki ją zakłócające
3. fotosynteza i pobieranie składników pokarmowych
Formularz zgłoszeniowy poniżej, limit miejsc ograniczony!