W Katedrze Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jednym z ważnych obiektów badań są drzewa. Powstają opracowania dotyczące zasad ich oceny, waloryzacji, kształtowania, ochrony, ale i zarządzania ryzykiem związanym ze zjawiskiem wiatrołomów i wywrotów. Rola drzew w usługach ekosystemowych, działaniach na rzecz ograniczania niekorzystnych zmian klimatycznych jest nieoceniona. Jednocześnie sytuacja prawna i niska świadomość społeczna o faktycznych korzyściach i zagrożeniach ze strony drzew przyczynia się do ich pochopnego usuwania lub niszczenia w przestrzeni zurbanizowanej.

W ramach programu: Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu, dofinansowanego przez  Ministra Edukacji i Nauki (umowa nr  SONP/SP/515454/2021) rozpoczęto realizację projektu: Upowszechnianie wiedzy o drzewach „O czym szumią drzewa?”

Projekt jest realizowany przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Federacja Arborystów Polskich. Koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska. Projekt rozpoczął się w roku 2022 i potrwa do 30 czerwca 2023 roku.

Jego celem jest upowszechnienie wyników badań naukowych o drzewach. Program projektu „O czym szumią drzewa?” obejmuje grupę warsztatów i wykładów skierowanych do różnych grup beneficjentów.

Tematyka warsztatów, wykładów i konkursów dla dzieci i młodzieży:
1) Mity i legendy o drzewach – wykład z warsztatami, pogadanki w terenie
2) Drzewa to życie – wykłady stacjonarne, online, z ksyloteką mobilną
3) Wiem jak funkcjonuje drzewo i co mu szkodzi – wykłady stacjonarne i online z ksyloteką mobilną

4) Konkurs na zieloną przestrzeń osiedla
5) Wspinaczka drzewna techniką alpinistyczną – mieszkać w koronie drzew

6) Wycieczka do parku dla rodzin z dziećmi

 

Tematyka warsztatów i wykładów dla przedstawicieli JST i przedsiębiorców
1) Korzyści i zagrożenia ze strony drzew -wykład online
2) Warsztaty z diagnostyki drzew – online i stacjonarnie z ksyloteką
3) Drzewa sędziwe i weterani w przestrzeni zurbanizowanej

4) Postępowanie z drzewami – profilaktyka,pielęgnacja i ochrona

5) Kształtowanie zadrzewień w przestrzeni zurbanizowanej

Tematyka warsztatów i wykładów dla osób starszych:
1) Drzewa w tradycji ludowej i kulturze Słowian
2) Dlaczego drzewa są potrzebne – czyli o usługach ekosystemów
3) Wiem o drzewie, znam ryzyko – poradnik świadomego turysty
4) Zasady kształtowania i pielęgnacji drzew w ogrodach
5) Konkurs wiedzy o drzewach z wycieczką po parku

Dalsze szczegóły będą przekazywane za pośrednictwem mediów społecznościowych  oraz pod linkiem:

https://iis.sggw.edu.pl/projekt-upowszechnianie-wiedzy-o-drzewach-o-czym-szumia-drzewa/?fbclid=IwAR3szkrDcIzS0lg7_o4s4plk6EFNC9ZckeAmNEE0KW5vt0wBlGgfgKWzygU