Webinarium – Wstęp do diagnozowania oraz możliwości i metody ograniczania chorób drzew

PODZIEL SIĘ!

Zapraszamy wszystkich członków FAP do udziału w webinarium dr Janusza
Mazurka:

“Wstęp do diagnozowania oraz możliwości i metody ograniczania chorób drzew”

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM 15 lipca (środa) w godzinach 17.00
– 19.00. Spotkanie przeznaczone jest dla członków FAP i jest bezpłatne w
przypadku posiadania opłaconej składki członkowskiej za rok 2020. W
przypadku zaległości w składkach, koszt udziału w szkoleniu to 150 zł 😉

Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie do 13 lipca uczestnictwa w
webinarium oraz przesłanie adresu e-mail, na który później zostanie wysłany
link oraz kod do spotkania.

W ramach wydarzenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

* Podstawowa i rozszerzona diagnostyka chorób drzew, czyli co
arborysta może zdiagnozować samemu, a gdzie i kiedy powinien szukać
specjalistycznej pomocy

* Podstawowe zagadnienia związane z diagnostyka fitopatologiczną
chorób drzew

* Jak odróżnić choroby drzew od zaburzeń fizjologicznych

* Rozpoznawanie i analiza niedoborów składników pokarmowych

* Metody i możliwości ograniczania chorób drzew

* Bioasekuracja, jako element profilaktyki ochrony przed chorobami
drzew

* Przegląd najważniejszych chorób drzew i krzewów oraz zaburzeń
fizjologicznych

Rezerwujcie czas i do zobaczenia 🙂

Zarząd FAP

Janusz Mazurek – absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin. Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni oraz wykładowca na kursach „Inspektora Nadzoru Prac w Drzewostanie” „Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni” oraz „European Tree Technician”. Jest również wykładowcą w zakresie ochrony i nawożenia winorośli na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Zielonogórski i Podkarpacką Akademię Wina. W roku 2017 ukazała się jego książka „Ochrona winorośli”. Jest to pierwsza pozycja w Polsce w całości traktująca o ochronie winorośli. Jest również współautorem pierwszej części książki „Winorośl i Wino. Wiedza i Praktyka”.

Od 2009 prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa w ochronie i nawożeniu roślin ogrodniczych. W ramach swojej działalności opracował wiele ekspertyz, opinii i raportów w zakresie zdrowotności roślin przygotowywanych dla Zarządów Zieleni Miejskiej, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin i firm prywatnych. Pracuje także w Palmiarni w Lubiechowie nadzorowanej przez Zamek w Książu (w niepełnym wymiarze) oraz kontroluje stan fitosanitarny kolekcji narodowych w Arboretum w Wojsławicach – filii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautor opracowania „Profilaktyka ochrony drzew miejskich przed chorobami. Zalecenia bio-asekuracji” oraz autor licznych opracowań dotyczących ochrony i nawożenia roślin przygotowywanych dla czasopism branżowych takich jak „Szkółkarstwo”, „Hasło Ogrodnicze”, „Owoce, Warzywa, Kwiaty” i „Zieleń Miejska”.