mazowieckie

Krzysztof Bergchauzen tel. + 48 510 935 510, e-mail: krzysztofdrzewa@gmail.com

Marcin Chruścikowski tel.  +48606281 58, e-mail: info@garden.pl

Robert Kraszewski tel. + 48 663 703 710, email: info@pogotowiedrzewne.pl

Bartosz Leśnikowski tel. + 48 792 237 679, email: bartek.lesnikowsk21@gmail.com

Jarema Andrzej Rabiński tel. + 48 512 200 212, email: rzeczoznawca@rabinski.pl

Edyta Rosłon-Szeryńska tel. + 48 506 477 750, email: edytasze@wp.pl

Karol Tuszyński tel. + 48 798 742 624, email: tuchu89@op.pl, tree.team.polska@gmail.com

Michał Wiśniewski tel. +48 502 626 835, email: rekreacja@misjadrzewa.pl

Ewa Mariola Zaraś – Januszkiewicz tel. + 48 739 290 974, email: ewa1zaras@gmail.com

KONTAKT

Stowarzyszenie Federacja
Arborystów Polskich

boh. Getta 12/3 58-260 Bielawa

Zapraszamy do kontaktu z nami

Masz pytania? Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy. Zapraszamy!